Lịch đào tạo tháng 5 & đầu tháng 6.

Lịch đào tạo tháng 5 & đầu tháng 6.

– 16/5: An toàn và bảo mật thông tin. – 20/5: Bộ phận R&D báo cáo về kết quả chuyến đi China Print 2017 và đề xuất những thay đổi chiến lược sản xuất + kinh doanh tại công ty Huynh đệ Anh Khoa. &#...

Read more

DANH SÁCH BẠN ĐỌC ĐƯỢC TẶNG E-BOOK

DANH SÁCH BẠN ĐỌC ĐƯỢC TẶNG E-BOOK

Công ty Huynh đệ Anh Khoa đã gởi tặng E-book “QUẢN LÍ VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM IN” cho các Bạn đã LIKE, SHARE và để lại thông tin trong mục COMMENT. Chúng tôi đã chọn ngẫu nhiên 10 bạn để tặng s...

Read more

DANH SÁCH BẠN ĐỌC ĐƯỢC TẶNG E-BOOK

DANH SÁCH BẠN ĐỌC ĐƯỢC TẶNG E-BOOK

Công ty Huynh đệ Anh Khoa đã gởi tặng E-book “QUẢN LÍ VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM IN” cho các Bạn đã LIKE, SHARE và để lại thông tin trong mục COMMENT. Chúng tôi đã chọn ngẫu nhiên 10 bạn để tặng s...

Read more

Lịch đào tạo tháng 5 & đầu tháng 6.

Lịch đào tạo tháng 5 & đầu tháng 6.

– 16/5: An toàn và bảo mật thông tin. – 20/5: Bộ phận R&D báo cáo về kết quả chuyến đi China Print 2017 và đề xuất những thay đổi chiến lược sản xuất + kinh doanh tại công ty Huynh đệ Anh Khoa. &#...

Read more

Tặng E-book “QUẢN LÍ VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM IN”

Tặng E-book “QUẢN LÍ VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM IN”

Nếu bạn là một kỹ thuật viên trong ngành In hay có liên quan đến ngành In, chắc chắn các bạn sẽ quan tâm đến việc kiểm soát quá trình in để có một ấn phẩm như mong muốn. Vậy chúng ta sẽ làm điều này...

Read more

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN CỦA SV CHUYÊN NGÀNH IN NGÀY 27/04/2017 TẠI CÔNG TY HUYNH ĐỆ ANH KHOA

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN CỦA SV CHUYÊN NGÀNH IN NGÀY 27/04/2017 TẠI CÔNG TY HUYNH ĐỆ ANH KHOA

CÁC CÂU HỎI SV CẦN CHUẨN BỊ: 1. Câu hỏi chuẩn bị trước khi tham quan “Làm thế nào để sản xuất một cuốn sách bìa cứng chất lượng cao?” 2. Câu hỏi trong khi tham quan ” Sách bìa cứng chất lư...

Read more