Loại bỏ lớp mực cũ thay lớp mực mới trên lô khi đổi công việc in

Thông thường người thợ in kết thúc một đơn hàng in một cách rất đơn giản là nhấn stop khi in đủ số lượng. Sau đó rửa cao su, thay bản, nạp dữ liệu CIP3 , khởi động máy thực hiện các tác vụ tự động như pre inking (nạp mực trước), thông số hơi, kích thước in, áp lực vv. Kết quả là sau >200 tờ in máy mới có cân bằng mực nước tức là đạt giá trị density ổn định. Tiếp tục chỉnh sửa theo ý khách hàng thì số lượng in canh bài còn tăng cao. Tất nhiên người thợ Việt Nam có những cách tiết kiệm ví dụ như chạy lại giấy đã in nhưng không phải lúc nào cũng khả thi và tốn thời gian công sức.


Trong điều kiện có CIP 3, máy in có đầy đủ các chức năng preset (thiết lập trước) như hệ thống điều khiển thông minh KHS-AI của Komori thì việc đặt ra mục tiêu sau 50 tờ máy đạt trạng thái cân bằng mực nước và có density như mong muốn là khả thi. Tối ưu các chương trình cấp mực trước khi ép in tùy theo điều kiện in cụ thể như giấy mực tính chất bài in có độ phủ mực cao hay thấp là một công việc không dễ dàng trong điều kiện sản xuất không tiêu chuẩn hóa. Nhưng việc sử dụng đúng đắn các chức năng có săn cũng đem lại hiệu quả không nhỏ.


Pre-inking 1 hay 2 ?

Đối với KHS-AI thì chức năng P1 (Pre inking 1- nạp mực trước theo chế độ số 1) được dùng khi không có mực trên hệ thống lô mực. In đơn hàng đầu tiên trong ngày, cấp mực sau khi rửa lô. chức năng P2 (Pre inking 2 – Pre inking 2- nạp mực trước theo chế độ số 2) được sử dụng khi chuyển đổi các đơn hàng in.

Chức năng của P2 có bao gồm de-inking (giảm hay tạm dừng cấp mực), ink removing (loại bỏ lớp mực). Cụ thể là trước khi tạo lớp mực mới tương ứng với sản phẩm in mới, lớp mực cũ theo sản phẩm trước đó được loại bỏ đến lớp nền trên hệ thống lô mực.

Nếu P1 và P2 được cân chỉnh tốt thì KHS- AI có thể cấp mực đạt cân bằng sau khoảng 50 tờ. Đây là kết quả thực nghiệm với KHS-AI và máy in Komori G40 tại công ty Huynh đệ Anh Khoa.


Làm cách nào để loại bỏ lớp mực cũ trên hệ thống lô trước khi tạo lớp mực mới ? Sau đây là một vài cách có thể áp dụng trên máy Komori series LS/ G:


– Trước khi kết thúc đơn hàng in 15-20 tờ thì off hệ thống mực. Các tờ in cuối sẽ lấy mực đi trong khi không được cấp tiếp tục .  KHS- AI: PrintEnd = On
– Khóa mực về zero, inkfeed =50, Lô chà off, lô chấm on . KHS –AI có các tham số điều chỉnh được trong chức năng Ink removing. Nếu làm thủ công thì tùy thuộc vào lớp mực của đơn hàng trước đó mà làm lâu hay mau.
Một thủ thuật nhỏ là xóa lớp mức trước khi cấp mực mới cho đơn hàng kế tiếp sẽ đem lại hiệu quả cao trong sản xuất in .

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *