2007

Xây dựng xưởng In riêng của công ty

Giai đoạn 2007-2008 là một giai đoạn thực sự khó khăn của đất nước khi cơn sốt đất vừa đi qua để lại hậu quả rất lớn về vốn tín dụng. Tuy nhiên, để phục vụ các khách hàng nước ngoài lớn như Metro, MGB, Scancom, Ogilvy, Mims… BGĐ công ty đã quyết tâm đầu tư nhà xưởng mới ở quận Tân Phú, mua máy móc thiết bị chế bản CTP của Dainippon Screen, máy in công nghiệp 4 màu Mitsubishi Diamond, hệ thống điều khiển kết nối CIP 4…hiện đại nhất lúc bấy giờ.