2012

Tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu sản phẩm in, bao bì và đóng gói

Với niềm đam mê vượt lên chính mình để vươn ra thị trường in quốc tế. Trong giai đoạn 2012 – 2014, công ty đã tập trung đầu tư cho con người, hệ thống quản lý, trang thiết bị. Toàn bộ nhân viên phải học hỏi liên tục để tiếp cận với yêu cầu khắt khe của các tập đoàn lớn trên thế giới. Công ty Huynh đệ Anh Khoa tự hào là công ty in đầu tiên của Việt Nam tiếp cận và hội nhập thành công trong thị trường in gia công cho nước ngoài.