Chúng tôi chăm chút sản phẩm của quí khách trong từng công đoạn. Các ấn phẩm luôn được thực hiện trong một môi trường sản xuất công nghiệp chất lượng cao & sạch sẽ, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

XƯỞNG IN OFFSET

PHÂN XƯỞNG ĐÓNG SÁCH

KIỂM TRA HÀNG XUẤT KHẨU

CẦN MẪN VỚI CÔNG VIỆC

XƯỞNG THÀNH PHẨM

PHÒNG THIẾT KẾ – CHẾ BẢN

TẬP TRUNG TỪ KHÂU ĐƠN GIẢN

KHO NGUYÊN LIỆU

KHU VỰC NHẬP XUẤT HÀNG CÓ KHẢ NĂNG PHỤC VỤ 8 CONTAINER MỖI NGÀY