1. ĐẠO ĐỨC, TẬN TỤY & SÁNG TẠO:

Từ khi thành lập đến nay, công ty Huynh đệ Anh Khoa luôn suy nghĩ và hành động một cách minh bạch, chính trực và công bình. Sự trân trọng khách hàng, đối tác và nhân viên đúng mực là nền tảng để công ty tồn tại và phát triển.

Là những người trẻ tuổi và năng động, chúng tôi luôn định hướng cho toàn thể nhân viên phải nghiêm túc và tận tuỵ với công việc của mình. Luôn động não – sáng tạo, làm trước – nói sau là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của tập thể đội ngũ công ty.

Tất cả nhân viên của công ty Huynh đệ Anh Khoa đều hiểu rằng “Mình chưa phải là người mạnh nhất, nhưng luôn cố gắng để là người đàng hoàng nhất”.

2. TẬP TRUNG VÀO CHUYÊN MÔN

Tuỳ theo chủng loại sản phẩm của khách hàng, chúng tôi có thể thiết kế, in ấn & đóng gói đạt hiệu quả tốt nhất từ hình thức trình bày cho đến cấu trúc vật liệu nhằm nâng cao giá trị và độ bền cho sản phẩm. Tất cả sẽ được tính toán hợp lí trên các hệ thống máy tính mô phỏng từ thiết kế đồ họa 3D cho đến phân tích lực, khả năng chịu nén và cách xếp vào container hiệu quả nhất.

3. CHÍNH SÁCH AN TOÀN MÔI TRƯỜNG CÔNG TY HUYNH ĐỆ ANH KHOA 

Công ty Huynh đệ Anh Khoa tập trung vào hoạt động kinh doanh dựa trên tiêu chuẩn đảm bảo môi trường và an toàn cho xã hội, coi trọng con người và sự sống. Chính vì thế Công ty luôn sẵn sàng đầu tư trang thiết bị cũng như các nghiên cứu phát triển để giữ gìn bảo tồn và bảo vệ môi trường, chúng tôi xem việc bảo vệ môi trường là một việc quan trọng trong quá trình sản xuất. Công ty Huynh đệ Anh Khoa đã thành lập Ban An toàn lao động và môi trường nhằm bảo đảm các nguyên tắc và cam kết tuân theo các quy định của Nhà nước CH XHCN Việt Nam trong việc bảo vệ môi trường.

  1. Chúng tôi sẽ tuân thủ pháp luật và các quy định về bảo vệ môi trường đồng thời phát huy vai trò tiên phong trong việc bảo tồn và bảo vệ môi trường.
  2. Chúng tôi sẽ phát triển và sản xuất các sản phẩm theo hướng làm giảm tác động đến môi trường và thúc đẩy bảo vệ môi trường
  3. Chúng tôi sẽ ngăn chặn không khí, nước, đất bị ô nhiễm và giảm thiểu sự phát thải ô nhiễm bằng việc khuyến khích sử dụng vật liệu tái sinh và tái sử dụng trong các quá trình sản xuất.
  4. Các giám đốc điều hành sẽ trao quyền cho các giám đốc quản lý chất lượng để họ có tất cả quyền hạn và trách nhiệm cần thiết đối với sửa đổi hệ thống quản lý môi trường để thực hiện các cam kết ở trên.
  5. Giảm bớt các tác động có hại đến môi trường bằng cách tuân thủ chặt chẻ những quy định hiện hành về môi trường theo luật môi trường hiện hành và các quy định môi trường. Bên cạnh đó tiếp tục các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường qua việc sử dụng các năng lượng & tài nguyên tiết kiệm.
  6. Duy trì một chính sách mở: sẵn sàng hợp tác chặt chẻ & tăng cường chia sẻ thông tin môi trường với các cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực môi trường.
  7. Giảm gánh nặng ô nhiễm môi trường thông qua việc kiểm soát môi trường tại Xí nghiệp gồm: giảm thiểu chất thải ngay từ nguồn thải, thu gom, lưu giữ theo qui định của địa phương và chỉ chuyển giao chất thải cho các Công ty, đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu huỷ chất thải có chức năng được luật pháp cho phép .
  1. Định kỳ xem xét thường xuyên các mục tiêu môi trường cụ thể đã đặt ra đồng thời đặt ra các mục tiêu môi trường khác cao hơn tiếp tục cải thiện.