Xuất khẩu cho thị trường Mỹ, Canada, Nhật, Châu Âu, Úc và Newzeland

Là một công ty đóng gói chuyên nghiệp, ngoài những sản phẩm in và bao bì phục vụ cho quá trình đóng gói, chúng tôi cũng sản xuất các khuôn nhựa để chứa các loại bút, hộp sơn, đất sét và các loại đồ chơi cho trẻ em. Tất cả các sản phẩm đóng gói này đều đạt các tiêu chuẩn cao nhất về màu sắc, an toàn hoá chất và vi sinh. Trong năm 2016, chúng tôi đã xuất trên 5 triệu hộp sản phẩm qua thị trường các nước.